mudrvojtechkavecansky.sk MUDr. Vojtech Kave?ansky | lekár pre choroby u?no-nosovo-kr?né

mudrvojtechkavecansky.sk
Title: MUDr. Vojtech Kave?ansky | lekár pre choroby u?no-nosovo-kr?né
Keywords: lekár pre choroby u?no-nosovo-kr?né
Description: MUDr. Vojtech Kave?ansky, lekár pre choroby u?no-nosovo-kr?né
mudrvojtechkavecansky.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. mudrvojtechkavecansky.sk has 43% seo score.

mudrvojtechkavecansky.sk Information

Website / Domain: mudrvojtechkavecansky.sk
Website IP Address: 37.9.175.18
Domain DNS Server: ns1.websupport.sk,ns3.websupport.sk,ns2.websupport.sk

mudrvojtechkavecansky.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mudrvojtechkavecansky.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

mudrvojtechkavecansky.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 01 Aug 2016 07:30:41 GMT
Server openresty

mudrvojtechkavecansky.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
lekár pre choroby u?no-nosovo-kr?né 2 0.24%

mudrvojtechkavecansky.sk Traffic Sources Chart

mudrvojtechkavecansky.sk Similar Website

Domain Site Title
praktickaambulancia.sk Praktická Ambulancia - V?eobecny lekár Prakticky lekár Obvodny lekár Bratislava Trnava
tvojlekar.sk Tvoj Lekár pod?a vlastného vkusu
rodinnylekar.sk Rodinny lekár | Lekár na telefóne 24 hodín denne
choroby.org.pl Choroby - Choroby.org.pl
skory.info Choroby Skóry
choroby-skory.pl Choroby skóry
immunoagresja.pl Choroby autoimmunologiczne
chorobyswiata.com.pl Choroby ?wiata |
choroby-weneryczne.pl choroby-weneryczne.pl
odbytu.pl Choroby odbytu

mudrvojtechkavecansky.sk Alexa Rank History Chart

mudrvojtechkavecansky.sk aleax

mudrvojtechkavecansky.sk Html To Plain Text

MUDr. Vojtech Kave?ansky | lekár pre choroby u?no-nosovo-kr?né slovensky / english MUDr. Vojtech Kave?ansky, PhD. lekár pre choroby u?no-nosovo-kr?né Kontakt mobil: +421 904 641 039 email: info@mudrvojtechkavecansky.sk Pracovné p?sobiská ORL Humenné, s. r. o., Humenné Nemocni?ná 7 - ?pecializovaná jednodňová a ústavná zdravotná starostlivos? FN L. Pasteura, Ko?ice Rastislavova 43 - I. chirurgická klinika (chirurgia krku) Ambulancia v odbore otorinolaryngológia, klinická onkológia Biela 2, Ko?ice Ordina?né hodiny: Pondelok 8:00 – 13:30 MUDr. A. Hradská Utorok 10:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 MUDr. Vojtech Kave?ansky, PhD. Streda 8:00 – 13:30 MUDr. A. Hradská ?tvrtok 8:00 – 13:30 MUDr. Vojtech Kave?ansky, PhD. Piatok 7:00 - 8:00 MUDr. N. Lukán, PhD. 8:00 - 11:30 MUDr. G. Tuptová Objednávanie pacientov na ambulantné vy?etrenie na telefónnom ?ísle: 055-622 31 12 Poskytované opera?né vykony 1. Operácie ?títnych ?liaz a pri?títnych teliesok v detskom aj dospelom veku 2. Operácie slinnych ?liaz exstirpácia podsánkovej slinnej ??azy, exstirpácia slinnych kameňov, opera?né rie?enie ranuly podjazykovej slinnej ??azy, operácie na priu?nej slinnej ??aze 3. Tonzilektómia opera?né odstránenie podnebnych mandlí 4. Tonzilotómia opera?né zmen?enie podnebnych mandlí u detí 5. Adenotómia opera?né odstránenie nosohltanovej mandle 6. Odstraňovanie zhubnych aj nezhubnych nádorov dutiny ústnej, jazyka, mandlí, prinosovych dutín a nosa 7. Mikrochirurgické zákroky na hlasivkách, parciálne resekcie hrtana, laryngektómie 8. Septoplastika operácia nosovej priehradky 9. Funk?ná endoskopická chirurgia nosa endoskopické operácie prinosovych dutín a nosovej dutiny 10. Operácie vonkaj?ieho zvukovodu nádory, exostózy 11. Operácie na strednom uchu inzercia ventila?nych trubi?iek, myringoplastika, tympanoplastika, stapedoplastika, chirurgické rie?enie zápalov stredného ucha 12. Vykony na krku exstirpácie lymfatickych uzlín, mediálnej a laterálnej kr?nej cysty 13. Blokové kr?né disekcie 14. Diagnostické endoskopické vykony v oblasti pa?eráka, priedu?nice, priedu?iek Vzdelanie Doktorandské ?túdium v doktorandskom ?tudijnom programe otorinolaryngológia - akademicky titul PhD. - 2012 Atestácia z klinickej onkológie - 1994 Atestácia ORL 2st - 1989 Atestácia ORL 1st - 1984 UPJ? Ko?ice, Lekárska fakulta 1973 - 1979 Okresny odborník MZ SR pre Ko?ice od roku 1996 Vzdelávacie pobyty I. ORL klinika Praha, ?eská republika – r. 2001 Univerzitná ORL klinika Cincinnati, Ohio, USA. – r. 1996 Univerzitná ORL klinika Freiburg, Nemecko – r. 1995 Národny onkologicky in?titút v Moskve, Rusko – r. 1993 Mestská ORL klinika Karlsruhe, Nemecko a Univerzitná ORL klinika Freiburg, Nemecko - r. 1990 Prezentácie na medzinárodnych podujatiach Pravidelné aktívne prezentácie v ?eskej republike The 7th International Conference on Head and Neck Cancer San Francisco, CA, USA, r. 2008 – aktívna prezentácia The 3rd European conference on head and neck oncology Zagreb, Chorvátsko, r. 2008 – aktívna prezentácia The 6th International Conference on Head and Neck Cancer Washington DC, USA, r. 2004 – aktívna prezentácia The 5th International Conference on Head and Neck Cancer San Francisco, CA, USA, r. 2000– aktívna prezentácia The 4th International Conference on Head and Neck Cancer Toronto, Canada, r. 1996 – aktívna prezentácia World Congress on ENT Madrid, Spain, r.1989 – ú?as? Jazykové znalosti anglicky jazyk - aktívne ?esky jazyk - aktívne rusky jazyk - aktívne ma?arsky jazyk - aktívne nemecky jazyk - pasívne Predná?ková a publika?ná ?innos? Neurogénne nádory v oblasti príu?nej slinnej ??azy Kave?ansky V., Hriseňko I., Bohu? P. Vedecká pracovná sch?dza Spolku lekárov v Humennom 10. 12. 2009 11. Pre?ovsky ORL deň a regionálny ORL seminár, Pre?ov, 21. 4. 2010 Chirurgická lie?ba ?títnej ??azy u detí v kojeneckom veku Kave?ansky V., Koman A. Celodenní odborny seminá? ORL odd. Nemocnice na Homolce, Praha 10. 11. 2009 Chirurgická lie?ba ve?kych slinnych ?liaz Kave?ansky V., Hriseňko I. Vedecko pracovná sch?dza Spolku lekárov v Humennom: 5. 11. 2009 Diagnostika a lie?ba nádorovych ochorení ?títnej ??azy Kave?ansky V., Hriseňko I. Vedecko pracovná sch?dza Spolku lekárov v Humennom: 5. 11. 2009 Chirurgia endokrinnych ?liaz na ORL oddelení v Humennom Kave?ansky V., Hriseňko I. Kongres vojenskych otorinolaryngológov, Vysoké Tatry 1. -2. 10. 2009 zobrazi? v?etky Anterolaterálny prístup s odklopením maxily a mo?nosti jeho vyu?itia pri lie?be nádorov nosohltana a rinobázy v detskom veku. Kave?ansky V., Hrubala D. Odborné stretnutie otorinolaryngológov SR, Liptovsky Ján, 15.-16. 3. 2013 14. Pre?ovsky otorinolaryngologicky deň a regionálny otorinolaryngologicky seminár 24.4.2013,Pre?ov Chirurgia ?títnej ??azy a slinnych ?liaz na ORL Humenné Kave?ansky V. Vedecká pracovná sch?dza, Spolok lekárov v Bardejove, 2.2.2012 Priama endoskopická autofluorescencia a mo?nosti jej vyu?itia v diagnostike a dispenzarizácii nádorov hrtana Kave?ansky V. Regionálny otorinolaryngologicky seminár, Ko?ice, 29.11.2012 Posttreatment Evaluation of Direct Endoscopic Autofluorescence and its Use in Management of Laryngeal Cancer Kave?ansky V., ?avarga I., Lukán N., Feciskanin P. Otorinolaryng. A Foniatr (Prague) 61, 2012, 2, s. 95- 99 Sú?asné mo?nosti lie?by vazomotorickej rinitídy Kave?ansky, V., Hriseňko, I Odborny ALG a ORL seminár, Ko?ice, hotel DALIA, 28.3.2011 Chirurgická lie?ba hyperparatyreózy Kave?ansky, V. Endokrinologicky seminár, Humenné, 18.-19.3.2011 Neskoré komplikácie strelného poranenia tvárovej ?asti lebky – kazuistika Hriseňko, I., Kave?ansky, V. 7. rinologické dni, Krompachy, 24.-26.2.2011 Chirurgické rie?enie osteómov ?elovej dutiny – kazuistika Kave?ansky, V., Hriseňko, I. 7. rinologické dni, Krompachy, 24.-26.2.2011 Lie?ba rakoviny ?títnej ??azy dnes Kave?ansky V. Otorinolaryngologicky seminár, Ko?ice hotel Yasmin, 25.11.2010 Endoskopická autofluorescencia v diagnostike nádorov hrtana Kave?ansky V., Lukán N. Otorinolaryng. a Foniatr. (Prague), 59, 2010, 4, s. 226- 229 Sú?asné mo?nosti diagnostiky a lie?by medulárneho karcinómu ?títnej ??azy Kave?ansky V., Schwartz P., Bober J., Hildebrand T., Radoňak J. Rozhl. Chir., 89, 2010, 6, s. 331- 335 Chirurgia ?títnej ??azy u detí v kojeneckom veku Kave?ansky V., Koman A. 4. ?a?iansky ORL workshop , Ko?ice- ?aca ,11.- 12. 3. 2010 11. Pre?ovsky ORL deň a regionálny ORL seminár, Pre?ov, 21. 4. 2010 Diagnostika a lie?ba nádorovych ochorení ?títnej ??azy Kave?ansky V., Hriseňko I. Vedecká pracovná sch?dza Spolku lekárov v Humennom 10. 12. 2009 Vplyv rádioterapie na ?pecificitu a senzitivitu priamej endoskopickej autofluorescencie pri mana?mente dysplastickych zmien a rakoviny sliznice hrtana. V. Kave?ansky, I. ?avarga, P. Bohu? Praha, 9. – 11. September 2009 Thyroid Cancer Management – where and by whom Kave?ansky V. 72nd Congress of the Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Praha, 9. – 11. September 2009 Nezhubné nádory ?títnej ??azy Kave?ansky V., D?unková N., Vasi?ková ?., Hriseňko I., Koman A. Vedecká pracovná sch?dza spolku lekárov v Trebi?ove,28.5.2009. Priama autofluorescen?ná endoskopia v mana?mente prekanceróz hrtana- kazuistika Kave?ansky V. 12. pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborní zhromá?dení vojenskych otolaryngologú armády ?R s mezinárodní ú?astí 13.-15. 11.2008, Srní, ?umava, ?R. Metastázy nádorov koze vo ve?kych slinnych ??azách Kave?ansky V., Hrisenko I. Prezentované na VIII. Celodenní odborny seminá? ORL odd. Nemocnice na Homolce, Praha: Onemocnení ?títné ?lázy a slinních ?láz, 6.11.2008, Praha. Diagnostika a lie?ba medulárneho karcinómu ?títnej ??azy. Kave?ansky V. Prezentované na VIII. Celodenní odborny seminá? ORL odd. Nemocnice na Homolce, Praha: Onemocnení ?títné ?lázy a slinních ?láz, 6.11.2008, Praha. Diagnostika a lie?ba nádorov hlavy a krku v sú?astnosti. Kave?ansky V. Vedecko-pracovná sch?dza SLS vo Vranove n/Top?ou, 23.10.2008 Diagnostika a lie?ba nádorov ve?kych slinnych ?liaz Kave?ansky V. 71. kongres ?eské spole?nosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 10.-12. 9. 2008, Olomouc Nezhubné nádory ?títnej ??azy Kave?ansky V., D?unková N. Vasilková L., Hrisenko I., Koman A. Prezentované na 55. kongrese SSO v Trebi?ove 4.-6. septembra 2008. Nezhubné nádory ve?kych slinnych ?liaz Kave?ansky V. Prezentované na 55. kongrese SSO v Trebi?ove 4.-6. septembra 2008. Invertovany papilóm nosa a prinosovych dutín - kazuistiky. D?unková N., Kave?ansky V., Stecová D. Prezentované na 55. kongrese SSO v Trebi?ove 4.-6. septembra 2008. Priama autofluorescen?ná endoskopia v mana?mente dysplastickych lézii hrtana. Kave?ansky V., ?avarga I., Feciskanin P., Bohu? P. Prezentované na 55. kongrese SSO v Trebi?ove 4.-6. septembra 2008. Direct autofluorescence endoscopy in management of precancerous and cancerous laryngeal lesions Kave?ansky V., ?avarga I., Feciskanin P., Baumohlová H., Bohu? P. 7th International Conference on Head and Neck Cancer, San Francisco, California, USA,19.-23.júla 2008 Nádory hlavy a krku, ich vyskyt a lie?ebné vysledky pod?a Národného onkologického registra SR Kave?ansky V. XI. Neuschlove dni, Martinské hole, 15.-16. mája 2008 Metastases of head and neck skin malignant tumours in great salivary glands Kave?ansky V., Hriseňko I. 3rd European conference on head and neck oncology, 8.-10.mája 2008, Zagreb, Chorvátsko Hlboká kr?ná infekcia u pacienta po strumektómii Stecová D., Kave?ansky V., D?unková N. 36. Reimanove dni, 10.-11. apríla 2008, Pre?ov Triplex karcinóm v ORL oblasti - kazuistika Feciskanin P., D?unková N., Kave?ansky V. 36. Reimanove dni, 10.-11. apríla 2008, Pre?ov Chirurgická lie?ba sialorhoe Koman A., Hradská A., Kave?ansky V. Kongres vojenskych otolaryngológov, 18.-20. októbra 2007, Tatranské Zruby Stenózy trachey a subglotis Kave?ansky V., Koman A., Hradská A. Kongres vojenskych otolaryngológov, 18.-20. októbra 2007, Tatranské Zruby Hlboké kr?né infekcie detí Koman A., Hradská A., Kave?ansky V. Kongres vojenskych otolaryngológov, 18.-20. októbra 2007, Tatranské Zruby Sú?asné mo?nosti rehabilitácie hlasu po laryngektómii Kave?ansky V., Feciskanin P. Vedecká sch?dza s medzinárodnou ú?as?ou, 21.sptembra 2007 LF UPJ?, Ko?ice Rozsiahly hemangióm m?kkych tkanív hlavy a krku – kazuistika Koman A., Kave?ansky V. 8. Pre?ovsky otolaryngologicky deň a regionálny ORL seminár, 28.3.2007, Pre?ov Vyu?itie frontálneho endokraniálneho prístupu v lie?be rozsiahlych nádorov prínosovych dutín so ?írením sa do prednej lebe?nej jamy. Kave?ansky V., Gajdo? M., D?unková N. 2. Slovensko- ?esky otorinolaryngologicky kongres, 27. - 30. júna 2007, Pie??any Chirurgická lie?ba nádorov nosohltana- vysledky 2 roky po lie?be Kave?ansky V., Hrubala D., Luká? P., D?unková N. 2. Slovensko-?esky otorinolaryngologicky kongres, 27. - 30. júna 2007, Pie??any Skoré a neskoré komplikácie po implantácii hlasovych protéz Provox II na ORL oddelení VOú, a.s. v Ko?iciach Kave?ansky V., Feciskanin P., Palinská S., D?unková N., Stecová D. 2. Slovensko-?esky otorinolaryngologicky kongres, 27. - 30. júna 2007, Pie??any Transmaxilárny prístup k nádorom nasopharyngu a spodiny lebky. Hrubala D., Kave?ansky V. 16. stomatologicky deň 1. 6. 2007, Ko?ice Nádory na krku Kave?ansky V. ?acianske ORL poludnie 16. 5. 2007, Nemocnica Ko?ice - ?aca, a.s. Autofluorescencia a jej vyu?itie v dispenzarizácii prekanceróz hrtana (kazuistika). Kave?ansky V., ?avarga I., Feciskanin P., Bohu? P., Baumohlová H. 8.Pre?ovsky otorinolaryngologicky deň a reg. seminár 28. 3. 2007, Pre?ov Kompenzácia hlasu po laryngektómii Palinská S., Feciskanin P., Kave?ansky V., Bu?ková B., Palfyová I., Mihoková S. Regionálny otorinolaryngologicky seminár 23. 11. 2006, Ko?ice Chirurgická lie?ba chor?b ve?kych slinnych ?liaz na ORL odd. VOú, a.s. Ko?ice v období 1996-2005. Kave?ansky V. D?unková N., Stecová D., Olejárová Z., Hertelyová V. Regionálny otorinolaryngologicky seminár 23. 11. 2006 Ko?ice Autofluorescencia a jej vyu?itie v dispenzarizácii prekanceróz hrtana. Kave?ansky V., ?avarga I., Feciskanin P., Bohu? P. 41. odborné shromá?dení vojenskych otorinolaryngologu armády ?R s celostátní, mezinárodní a meziodborovou ú?astí 16. – 18. listopadu 2006, ?pindler?v Mlyn. Mo?né komplikácie chirurgickej lie?by karcinómu hrtana a ich rie?enie/kazuistika). Olejárová Z., D?unková N., Kave?ansky V., Stecová D., Bu?ková B. 53. kongres SSO 7-9. septembra 2006, Banská Bystrica. Kompenzácia hlasu po laryngektómii Palinská S., Feciskanin P., Kave?ansky V., Bu?ková B., Palfyová I., Mihoková S. X. Neuschlove dni 19.- 20. 5. 2006, Martinské Hole Chirurgická lie?ba chor?b ve?kych slinnych ?liaz na ORL odd. VOú, a.s. v Ko?iciach v období 1996-2005 Kave?ansky V., D?unková N., Stecová D., Olejárová Z., Hertelyová V. X. Neuschlove dni 19. 5. - 20. 5. 2006, Martinské Hole Rhinomanometria a jej praktické vyu?itie Stecová D., Kave?ansky V., Olejárová Z., Hertelyová V. 7. Pre?ovsky otorinolaryngologicky deň a reg. ORL seminár 5. 4. 2006, Pre?ov Vyu?itie autofluorescen?nej endoskopie v diagnostike preneoplastickych a neoplastickych zmien orálnej sliznice ?avarga I., Feciskanin P.,Kizek P., Jen?a A., ?ák V., Bohu? P., B??r A., Dudríková K., Kave?ansky V., ?tubňa J., Joppa P., Tká?ová R. Kazuistiky v pneumologii 2/2005 Problém stenóz hrtana a priedu?nice z poh?adu ORL oddelenia VOú Kave?ansky V., Feciskanin P., Hertelyová V., D?unková N., Palinská S., Olejárová Z., ?avarga I. Regionálny seminár otorinolaryngológov s interdisciplinárnym zameraním 8. 12. 2005, Ko?ice Nové smery v prevencii nádorov hlavy a krku Kave?ansky V. Ko?ické chemoterapeutické dni 1.–3. decembra 2005 Ko?ice Hlasová rehabilitácia laryngektomovanych Palinská S., Kave?ansky V. Národny kongres SSO 8-10 september 2005, Pie??any Vyu?itie autofluorescen?nej endoskopie v diagnostike preneoplastickych a neoplastickych lézií sliznice hornych dychacích ciest. Feciskanin P., ?avarga I., Kave?ansky V., Hertelyová V. 1. ?esko-slovensky otolaryngologicky kongres. Mo?nosti chirurgického rie?enia nádorov nosohltana Kave?ansky V., Hrubala D., Feciskanin P. D?unková N. 68. kongres ?eské spole?nosti pro otolaryngologii chirurgii hlavy a krku 16-18 júna 2005, Brno. Interdisciplinárny prístup k lie?be rozsiahlych nádorov hlavy a krku na ORL odd. VOú Kave?ansky V., D?unková N., Potocká E., Dubinsky P., Feciskanin P., Bu?ková B. 68. kongres ?eské spole?nosti pro otolaryngologii chirurgii hlavy a krku 16-18 júna 2005, Brno. Mo?nosti chirurgického rie?enia nádorov nosohltana Kave?ansky V., Hrubala D., Feciskanin P., D?unková N. Rinologicky deň 7. 2. 2005 Banská Bystrica Preh?ad fonochirurgickych vykonov realizovanych na ORL odd. VOú. Palinská S., Kave?ansky V., Feciskanin P. Regionálny ORL seminár 25.ll.2004, Ko?ice Interdisciplinárne rie?enie rozsiahlych nádorov hlavy a krku Koman A., Kave?ansky v. Hrubala D., Ka?már P., Luká? P., Feciskanin P. Lekársky seminár VOú 27.10 2004, Ko?ice Fonochirurgické vykony u onkolog. pacientov Palinská S., Kave?ansky V. Betahistin v lie?be vertiga, tinnitu a porúch sluchu Kave?ansky V. Seminár: Aktuálne otázky v ORL, Svidník, 22.9.2004 Primary surgery as treatment of choice in larynxcancer single institution experience. Kave?ansky V., Dubinsky P., Va?ková Z., Stecová D., Feciskanin P., Matula P. VI. International Conference on Head and Neck Cancer, hotel Marriott, Washington D.C. 7-11.8.2004 Vysledky lie?by karcinómu hrtana na ORL oddelení. Kave?ansky V., Va?ková Z., Stecová D., Dubinsky P. Feciskanin P., Matula P. Lekársky seminár VOú 18.2.2004, Ko?ice Zriedkavé malígne nádory nosa a PND Stecová D., Kave?ansky V., D?unková N., Va?ková Z., Feciskanin P., Koman A. Lekársky seminár VOú 18.2.2004, Ko?ice Interdisciplinárne rie?enie rozsiahlych nádorov hlavy a krku Koman A., Feciskanin P., Hrubala D., Ka?már P., Luká? P., Kave?ansky V. Regionálny ORL seminár 27.11.2003, Ko?ice Nádory slinnych ?liaz Kave?ansky V., Mard?ej J. Regionálny ORL seminár 27.11.2003, Ko?ice Vzácne zhubné nádory nosa a PND Kave?ansky V., Stecová D., Va?ková Z., D?unková N. 40. zhroma?dení voj. Otolaryngologu ?R, Slapy l2.-14. 11.2003 Pou?itie muskulokutánneho laloka m. pectoralis major na krytie hypofaryngokutánnej fistuly. Ka?már P., Kave?ansky V., Feciskanin P., Guzanin ?. Slovensky kongres chirurgie ruky18-20.sept.2003, ?trbské Pleso Zriedkavé malígne nádory nosa a PND Kave?ansky V. Stecová D. L. kongres Slov. spol. pre ORL a chirurgiu hlavy a krku 8.-11.okt. 2003,Bratislava Nádory hlavy a krku - úspe?ná lie?ba vo FNLP v Ko?iciach Kave?ansky V. Revue profesionálnej sestry 6/2002 Betaserc v lie?be senzorineurálnych porúch sluchu a tinnitu Kave?ansky V. Mestsky ORL seminár, l0.10.2002, Ko?ice Diagnostika, lie?ba a dispenzarizácia pacientov s nádormi hlavy a krku Kave?ansky V., Feciskanin P. Regionálny seminár ORL december 2002, Ko?ice Botulotoxín v ORL Palinská S., Korenko V., Kave?ansky V. 49. kongres Slov. spol. pre ORL a chirurg. hlavy a krku, Lu?enec, 4-6.9.2002 Septorhinoplastiky v materiály ORL oddelenia Va?ková Z., Kave?ansky V., Hudáková J., Chaudhary N. ústavny seminár FNLP, jún 2002 FESS - funk?ná endonazálna chirurgia nosa a PND Stecová D., Va?ková Z., Kave?ansky V. ústavny seminár FNLP, jún 2002 Prí?iny a lie?ba nosovej nepriechodnosti D?unková N., Kave?ansky V. ústavny seminár FNLP, jún 2002 Otitídy v rannom detskom veku Koman A., Sopko V., Kave?ansky V., Nagyová O. IX. kongres mladych otolaryngológov 29.-31. máj 2002, Ko?ice Laryngomalácia a jej lie?ba Koman A., Kave?ansky V. IX. kongres mladych otolaryngológov 29.-31. 5. 2002, Ko?ice Správa z V. medzinárodnej konferencie o nádoroch hlavy a krku v San Francisku leto 2000. Kave?ansky V. Neuschlove dni 2.2.2002 Martin. Pou?itie botulotoxínu v laryngológii Palinská S., Korenko V., Kave?ansky V., Chaudhary N. Regionálny ORL seminár, Ko?ice 12.12.2001 Obojstranny paragangliom glomus caroticum u 20-ro?ného pacienta Kave?ansky V., Radoňák J., Stecová d., Vereb R. Odborné shromá?dení vojenskych otolaryngologu ?eské republiky s mezinár. ú?astí. Stachy 22-24.11.2001 Nádory slinnych ?liaz a ich lie?ba Kave?ansky V., Mard?ej J., Feciskanin P. 48. kongres Slov. spolo?nosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 5-7. 9. 2001 Tren?ín úloha Klimicínu v ATB lie?be na ORL odd. vo FN LP v Ko?iciach Stecová D., Kave?ansky V., Feciskanin P. 48. kongres Slov. spolo?nosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 5-7. 9. 2001 Tren?ín Botulotoxín v lie?be laryngeálnej dystónie. Palinská S., Korenko V., Kave?ansky V. 48. kongres Slov. spolo?nosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 5-7. 9. 2001 Tren?ín Vysledky lie?by karcinómu hrtana u pacientov lie?enych chirurgicky vo FN LP. Kave?ansky V. Dubinsky P., Va?ková z. Palinská S. Ku?inská S., Matula P. 48. kongres Slov. spolo?nosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 5-7. 9. 2001 Tren?ín Nádory slinnych ?liaz a ich lie?ba Kave?ansky V., Mard?ej J., Feciskanin P. Kapu?iansky ORL deň 6.6.2001 V. Kapu?any Vysledky lie?by karcinómu hrtana u pacientov lie?enych chirurgicky vo FN LP. Kave?ansky V., Dubinsky P., Va?ková Z., Palinská S., Ku?inská S., Matula P. Fonochirurgické vykony pri obrnách hlasiviek Palinská S., Va?ková Z., Kave?ansky V. Vedecká sch?dza SLS 26.2.2001 Ko?ice Chirurgická lie?ba chor?b ?títnej ??azy Va?ková Z. Kave?ansky V., Feciskanin P. Vedecká sch?dza SLS 26.2.2001 Ko?ice Správa z kongresu - V. medzinárodnej konferencie o rakovine hlavy a krku konanej v dňoch29.7.-2.8.2000 v San Franciscu. Kave?ansky V. Vedecká sch?dza SLS 26.2.2001 Ko?ice Nádory slinnych ?liaz a ich lie?ba Kave?ansky V., Mard?ej J., Feciskanin P. Vedecká sch?dza SLS 26.2.2001 Ko?ice Vysledky lie?by karcinómu hrtana u pacientov lie?enych chirurgicky vo FN LP. Kave?ansky V., Dubinsky P., Va?ková Z. Palinská S., Ku?inská S., Matula P. Vedecká sch?dza SLS 26.2.2001 Ko?ice Funk?ná endonazálna mikrochirurgia nosa a PND v materiály ORL odd.FN LP v rokoch l994-2000. Va?ková Z., Stecová D. Kave?ansky V. Regionálny ORL seminár 30.11.2000, Ko?ice Pacienti s ráz?tepom pery a podnebia v ORL foniatrickej praxi. Palinská S., Zábavníková M. Kave?ansky V. Regionálny ORL seminár 30.11.2000, Ko?ice Vyskyt porúch sluchu u ráz?tepovych chyb, ich lie?ba a spolupráca ORL s plastickou chirurgiou pri rie?ení deformácie nosa po ráz?tepovej chybe deviácie septa. Palinská S., Va?ková Z. Kave?ansky V. XXX. seminár FN LP 22.ll.2000 Poruchy sluchu ráz?tepovych pacientov Palinská S., Zábavníková M., Kave?ansky V. 47. kongres Slov. spolo?nosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 6-8.9.2000 hotel Permon Podbanské Treatment outcomes of larynx cancer primary surgery at East Slovakia reference center. Kave?ansky V., Dubinsky P., Va?ková Z., Palinská S., Ku?inská S., Matula P. V. International Conference on Head and Neck Cancer San Francisco 29.7.-2.8.2000 úloha Klimicínu v ATB lie?be na ORL odd. FN LP v Ko?iciach. Kave?ansky V. Pracovná sch?dza firmy LEK 13.X.2000 B. Bystrica Betaserc v lie?be senzorineurálnych porúch sluchu a tinnitu Kave?ansky V., Palinská S. Kongres vojenskych otolaryngológov 6-7-X-2OOO Tatranské Zruby. Vysledky lie?by rakoviny hrtana vo FNLP v Ko?iciach v rokoch 1993-1998 Kave?ansky V., Dubinsky P., Ku?inská S., Va?ková Z., Palinská S., Stecová D., Mard?ej J. VII. Neuschlove dni 16-17 3. 2OOO, Martin Obojstranny paragangliom glomus caroticum u 20 ro?ného pacienta Kave?ansky V., Radoňák J., Stecová D., Vereb R. VII. Neuschlove dni 16-17 3. 2OOO, Martin úloha Klimicínu v ATB lie?be na ORL oddelení FN LP v Ko?iciach. Kave?ansky V., Ku?inská S. XVIII. seminár FNLP 20.X.1999. Skúsenosti s lie?bou karcinómu hrtana na ORL odd. FN LP za poslednych 5 rokov Kave?ansky v., Va?ková Z., Palinská S., Stecová D., Mard?ej J., Ku?inská S. XVIII. seminár FNLP 20.X.1999. Nové poh?ady na lie?bu poleptania pa?eráka Va?ková Z., Stecová D., Kave?ansky V. XVIII. seminár FNLP 20.X.1999. úloha Klimicínu v ATB lie?be na ORL odd. FN LP v Ko?iciach Kave?ansky V., Ku?inská S. 6. X. l999, Trebi?ov Obojstranny paragangliom glomus caroticum u ná?ho pacienta Kave?ansky V., Radoňák J., Stecová D., Vereb R. 46. kongres Slov. otolaryngologickej Spolo?nosti 22-24.9.1999 Septorhinoplastiky na ORL oddelení FN LP v Ko?iciach Va?ková Z., Kave?ansky V., Hudáková J., Palfyová I., Feciskanin P. 46. kongres Slov. otolaryngologickej Spolo?nosti 22-24.9.1999 Acetylcholínesterázovo - pozitívne nervové ?truktúry v tonsilla palatina Schmidtová K., Kave?ansky V. Stomatológ 2/1998 str.5-7. Vyskyt ACHE - pozitívnych nervovych ?truktúr v tonsilla palatina Schmidtová K.,. Kave?ansky V., Ko?i?ová M., Kluchová D. 37. zjazd Slovenskej anatomickej spolo?nosti 2-4.9.1997, Nitra Inervácia tonsilla palatina u ?loveka Schmidtová K., Kave?ansky V., Sirotňáková M., Miklo?ová M. Vedecká konferencia k 5O.vyro?iu zalo?enia LF UPJ? l4-l6. X. 1998 Kombinovaná lie?ba zhubnych nádorov tonzíl vo FN LP v Ko?iciach Kave?ansky V., Va?ková Z., Dubinsky P. 61. ORL sjezd s medzinárodní ú?astí, ?eské Budějovice, 18-20. júna 1998 Problematika lie?by malignómov nosa a prinosovych dutín – kazuistiky Stecová D., Kave?ansky V., Va?ková Z., D?unková N. Ko?icky otolaryngologicky deň a regionálny ORL seminár, UPJ?, Ko?ice, 27.11. 1998 Miesto neoadjuvantnej chemoterapie v lie?be karcinómu podnebnej mandle. Mard?ej.J., Va?ková Z., Kave?ansky V., Palinská S. Stecová D. Ko?icky otolaryngologicky deň a regionálny ORL seminár, UPJ?, Ko?ice, 27.11. 1998 Skúsenosti s lie?bou karcinómu hrtana na ORL oddelení FN LP za poslednych 5 rokov. Va?ková Z., Kave?ansky V., Palinská S., Stecová D., Ku?inská S. Ko?icky otolaryngologicky deň a regionálny ORL seminár, UPJ?, Ko?ice, 27.11. 1998 úvod do ORL-onko problematiky Kave?ansky V. Ko?icky otolaryngologicky deň a regionálny ORL seminár, UPJ?, Ko?ice, 27.11. 1998 Chirurgická lie?ba rakoviny hrtana Kave?ansky V. Va?ková Z., D?unková N., Stecová D., Palinská S. VI. Neuschlove dni, Martin, 19.-20. marca 1998 Zhubné nádory podnebnych mandlí a ich lie?ba Kave?ansky V., Va?ková Z., Palinská S., Stecová D., D?unková N. Mard?ej J. VI. Neuschlove dni, Martin, 19.-20. marca 1998 Zhubné nádory v ORL oblasti a ich lie?ba Kave?ansky V. V. seminár FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Ko?ice, 2. 1. 1998 Endoskopická chirurgia nosa a PND na ORL oddelení FN L. Pasteura v Ko?iciach Va?ková Z., Kave?ansky V., Veme I., Stecová D. 44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997 Nejednotnos? názorov na rie?enie poleptania pa?eráka a neskoré následky. Va?ková Z., D?unková ., Kave?ansky V., Stecová D., Palinská S. 44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997 Endoskopia nosa a nové mo?nosti v diagnostike a dispenzarizácii pacientov s chorobami nosa Kave?ansky V., Veme I., Va?ková Z., Stecová D., D?unková N. 44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997 Endoskopická sfenoidectomia Veme I., Va?ková Z., Kave?ansky V. 44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997 Endoskopická arytenoidektómia Palinská S., Kave?ansky V. 44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997 Intestinal –Type sinonasal adenocarcinoma; a sporadic case. B??r A., Jurkovi? I., Dudríková K., Kave?ansky V., Friedmann I. The Journal of Laryngology and Otology, August 1996, Vol.110, pp. 805-810 Rare malignant paranasal tumors concerning both their histology and/ or treatment. Kave?ansky V., Drahovská I., B??r A., Jurkovi? I., Jutka K., Va?ková Z. 4th International Conference on Head and Neck Cancer, Sheraton Centre, Toronto, Canada, 28.7.- 1.8. 1996 Wobenzym a jeho vyu?itie pri onkologickych ochorenia v ORL oblasti Kave?ansky V. IV. seminár systémovej enzymoterapie, Praha-Pr?honice, 27.1.1996 Malígny melanóm slzného kanála - kazuistika Va?ková Z.., Kave?ansky V., Palinská S. 42. Kongres SSO, Tále, 2.-4. októbra 1996 Funk?ná endonazálna endoskopická chirurgia Veme I., Kave?ansky V., Va?ková Z. 42. Kongres SSO, Tále, 2.-4. októbra 1996 Nádory priu?nych slinnych ?liaz a ich vz?ah k parafaryngeálnemu priestoru. Kave?ansky V., Va?ková Z., Stecová D., Jutka K. 42. Kongres SSO, Tále, 2.-4. októbra 1996 Porovnanie tympanometrickych vy?etrení pred a po adenotómii Palinská S., Kave?ansky V. Kongres detskej otolaryngológie, Bratislava 7.-9. júna 1995 Chirurgická lie?ba zhubnych nádorov ORL oblasti Kave?ansky V., Stecová D., Va?ková Z. Ko?icky otolaryngologicky seminár, FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 9. marca 1995 Nádory slinnych ?liaz a ich chirurgická lie?ba Va?ková Z., Kave?ansky V. Ko?icky otolaryngologicky seminár, FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 9. marca 1995 Porovnanie vysledkov tympanometrickych vy?etrení pred a po adenotómii Palinská S, Kave?ansky V. Ko?icky otolaryngologicky seminár, FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 9. marca 1995 Objektivizácia neskorych vysledkov operácií prinosovych dutín pomocou CT Kave?ansky V., Stecová D., Gál P. 42. Kongres SSO, Zemplínska ?írava, 20.-22. septembra 1995 Po?íta?ová tomografia a jej miesto v diagnostike chor?b ORL oblasti Va?ková Z., Kave?ansky V. 42. Kongres SSO, Zemplínska ?írava, 20.-22. septembra 1995 Staphylococcical Antigen in the Treatment of Chronic Otitis Externa Kave?ansky V. Choroby hlavy a krku r.1994 ? 3-4, str. 33-34, ro?ník 3. Antrostómia cez stredny nosovy priechod a jej miesto v endoskopickej chirurgii nosa. Kave?ansky V. 41. Kongres SSO a 5. zjazd mladych otolaryngológov, Rajecké Teplice, 5.- 8. 10. 1994 Incidencia zhubnych nádorov ORL oblasti v korelácii so zne?istením ovzdu?ia vo vychodoslovenskom regióne Kave?ansky V. Vedecká práca k nadstavbovej atestácii z klinickej onkológie, Bratislava, apríl 1994 Epidemiológia malignómov v korelácii s ekológiou vo vychodoslovenskom regióne. Gál P., Kave?ansky V., Slavská E., Murárová M., Gumanová Z. Zjazd ORL spolo?nosti ?SFR, Praha, september 1991. Antrostómia cez stredny nosovy priechod a jej miesto v endoskopickej chirurgii nosa a prinosovych dutín. Kave?ansky V. Spolok lekárov, Ko?ice, máj 1991 Antrostomy through the middle nasal meatus Kave?ansky V., Mol?an M., Slavská E., D?unková N. VII. Dunajské sympózium, Budape??, august–september 1990 Na?e skúsenosti s antrostómiou cez stredny nosovy priechod Kave?ansky V., Slavská E., D?unková N. III. Kongres mladych otolaryngológov, Jasná pod Chopkom, 2.-4. máj 1990 Správa zo 16. svetového kongresu ORL a chirurgie hlavy a krku konanom v Madride 10.-15. septembra 1989 Kave?ansky V. Krajsky seminár ORL spolo?nosti, Ko?ice, december 1989 Imunomodula?ná a antibiotická lie?ba chronickych stafylokokovych infekcií v ORL oblasti. Kave?ansky V., Gál P., D?unková N., Slavská E. 36. kongres ORL spolo?nosti ?SFR, Luha?ovice, september 1988 Na?e skúsenosti s krátkodobym profylaktickym podávaním antibiotík pred a po?as operácii v ORL Gál P., Joná? P., Va?ková Z., Mol?an M., Kave?ansky V. 36. kongres ORL spolo?nosti ?SFR, Luha?ovice, september 1988 Chronicky zápal vonkaj?ích zvukovodov II. ?as? Kave?ansky V. Vychodoslovenské noviny 26.2.1988 Chronicky zápal vonkaj?ích zvukovodov I. ?as? Kave?ansky V. Vychodoslovenské noviny 7.1.1988 Na?e skúsenosti s lie?bou chronickych zápalov ko?e vonkaj?ích zvukovodov Kave?ansky V. Krajsky seminár ORL spolo?nosti, Ko?ice, november 1986 Kontaktny formulár Kontaktny formulár Meno a priezvisko * Telefónne ?íslo * Email Správa * Odosla? na za?iatok stránky ? 2010 MUDr. Vojtech Kave?ansky | powered by Vanner Solutions

mudrvojtechkavecansky.sk Whois

Domain Name: MUDRVOJTECHKAVECANSKY.SK